Usługi dodatkowe dla lokatorów

Zamówienia mogą składać Państwo przez formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce kontakt lub telefoniczne w serwisie rozliczeń ciepła od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 10.00 lub od 14.00 - 15.00

Odczyt przeprowadzkowy podzielników kosztów ogrzewania

Odczyt przeprowadzkowy dokonywany jest podczas trwania okresu rozliczeniowego wyłącznie na prośbę zainteresowanych stron w celu określenia kosztów rocznych ogrzewania przypadających na każdą ze stron w celu wzajemnego rozliczenia zużytego ciepła.

Jednocześnie strony (czyli osoba zdająca i przejmująca lokal) nie będą kwestionować w przyszłości odczytu który został dokonany w ich obecności oraz zasad rozliczenia przeprowadzkowego które przedstawiają się następująco:

  • Odczyt dokonuje pracownik firmy Brunpol Sp. z o.o. w obecności osoby zdającej i przejmującej lokal lub ich pełnomocników. W związku z tym, żekapilara zamontowana w podzielniku posiada nadlew na 365 dni a odczyt został dokonany w trakcie trwania okresu rozliczeniowego przy rozliczeniu zostaną skorygowane wartości odczytane, do okresu, w jakim osoba zdająca zajmowała lokal. Po dokonaniu korekty nadlewu ilości odczytane;powiększą się o odpowiednie wartości.
  • Po zakończeniu okresu rozliczeniowego i sporządzeniu rachunkó;w końcowych wydrukowane zostanie rozliczenie roczne lokalu (na nazwisko nowego najemcy) oraz dwa odrębne rozliczenia na poszczególnych lokatorów. Rachunki te mogą służyć tylko i wyłącznie do rozliczenia się pomiędzy stronami bez udziału firmy Brunpol i Spółdzielni.

Sprawdzenie odczytu na życzenie lokatora

Na życzenie lokatora możemy sprawdzić poprawność dokonanego odczytu w mieszkaniu. W przypadku nieuzasadnionego wezwania koszt ponosi reklamujący.