Grupa Brunpol

Brunpol powstał w Toruniu w 1987 roku jako spółka budowlana i remontowa realizując remonty w dużych zakładach pracy na terenie całej Polski. Od 1991 roku budował instalacje odsiarczania spalin , remontował kotłownie przesyłające ciepło dla miasta. Prowadził 2 prace badawcze nad termomodernizacją i oczyszczaniem spalin finansowane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Od 1994 prowadził kompleksową modernizację budynków wielorodzinnych. Brun-Pol zamontował prawie 450 000 zaworów termostatycznych w mieszkaniach i 180 000 podzielników ciepła i wodomierzy. Świadczy usługi dla Spółdzielni mieszkaniowych w Polsce i rozlicza w 61 000 mieszkań ciepło i wodę ze zdalnym odczytem i monitoringiem. W 1999 roku wybudował pierwsze swoje kotłownie miejskie z sieciami ciepłowniczymi i uzyskał licencję państwową na produkcję , przesyłanie i sprzedaż ciepła. W 2006 roku zakupił i zmodernizował Zakład Prefabrykacji Betonów o zdolności produkcyjnej do 1000 mieszkań rocznie i rozpoczął zlecone budowy stanów surowych budynków wielorodzinnych. Od 2008 roku jest deweloperem i sprzedaje nieruchomości. Prowadzi usługi finansowe dla budownictwa i spółdzielni mieszkaniowych. Firmy z Grupy Brunpol zdobyły wiele wyróżnień i nagród państwowych m in. Firma Fair Play , Rzetelna Firma, Modernizacja Roku a Prezes wiele wyróżnień, odznaczeń i nagród za zarządzanie. Prezesem firm od 1987 roku w Grupie Brunpol jest Zygmunt Jaczkowski - do 2015 roku Prezes Izby Handlowo Przemysłowej w Toruniu i Radny w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Od 2020 roku Brunpol Group planuje inwestować w dystrybucję , sprzedaż i wynajem aut i rowerów elektrycznych dla średniozamożnej ludności w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Obecnie w Grupie Brunpol sa spółki ; Brunpol Energia Sp. z o.o. , Brunpol Sp. z o.o. Sp.K, Brunpol Sp. z o.o. , Prochowa 42 sp.z o.o. Sp.K, Prochowa 42 Sp. z o.o..,

Branże Grupy Brunpol

 1. Deweloper w budownictwie wielorodzinnym w Warszawie
 2. Budownictwo
  • Generalne Wykonawstwo
  • Budynki wielorodzinne na sprzedaż i wynajem
  • Nadbudowy pięter w czynnych budynkach wielorodzinnych i biurach
  • Montaż budynków z prefabrykatów betonowych
  • Produkcja prefabrykatów dla budownictwa
 3. Usługi Finansowe
  • Pożyczki, leasing finansowy spółek budowlanych
  • Finansowanie 10 lat podzielników ciepła, ciepłomierzy, wodomierzy ze zdalnym odczytem z usługą rozliczeń
 4. Energetyka
  • Budowa kotłowni i sieci przesyłowych
  • Produkcja przesyłanie i sprzedaż ciepła
  • Rozliczanie ciepła i wody w budynkach wielorodzinnych
  • Audyt energetyczny fabryk i biur ( zwrot inwestycji na termomodernizację z oszczędności energii – system Esco)
  • Sprzedaż hurtowa liczników ciepła, wody, prądu
  • Total hydronic balancing - instalacji grzewczych
 5. Nieruchomości
  • Kupno , sprzedaż, najem biur , mieszkań i terenów pod budownictwo
  • Pośrednictwo sprzedaży, biur, mieszkań i terenów budowlanych