Komputerowe równoważnie instalacji

Komputerowe równoważenie instalacji c.o. ma na celu uzyskanie komfortowego klimatu wewnątrz pomieszczeń, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów eksploatacji. Moc przenoszona przez odbiornik zależy od temperatury wody zasilającej i przepływu. Parametry te są regulowane tak, by osiągnąć żądaną temperaturę w pomieszczeniach. Regulacja taka jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy osiągane są zadane przepływy projektowe. Istnieje dość powszechne przekonanie, że podanie przepływów projektowych w dokumentacji jest wystarczające do ich uzyskania w instalacji – niestety tak się nie dzieje. Przepływy muszą być precyzyjnie ustawione i zmierzone w rzeczywistej instalacji, z tego też powodu hydrauliczne równoważenie systemu ma zasadnicze znaczenie dla jego prawidłowej pracy.

Problemy wynikające z niezrównoważenia hydraulicznego instalacji:

  • zadana temperatura nie jest osiągana we wszystkich pomieszczeniach, szczególnie po dużych zmianach obciążenia,
  • temperatura wewnętrzna stale oscyluje wokół wartości zadanej, mimo zastosowania nowoczesnych regulatorów,
  • pomimo zapasu mocy w źródle, niemożliwe jest uzyskanie nominalnej mocy we wszystkich odbiornikach, co jest szczególnie widoczne podczas uruchomienia instalacji, lub po tzw. obniżeniu nocnym i sobotnio-niedzielnym,
  • szumy i hałas w zaworach termostatycznych.
Często zdarza się, że mieszkania położone blisko źródła ciepła są przegrzewane, natomiast te oddalone od niego z trudem uzyskują żądaną temperaturę – równoważenie ma na celu eliminację tego zjawiska.

Od 1995 roku zajmujemy się równoważeniem instalacji c.o. – wykorzystujemy do tego celu niezawodne urządzenia takich firm jak: MMA, Comap, które mamy w ofercie sprzedaży w bardzo atrakcyjnych cenach. Na podstawie naszych doświadczeń możemy stwierdzić, że po zrównoważeniu instalacji centralnego ogrzewania można osiągnąć oszczędności do 20% zużycia ciepła.

Zajmujemy się także montażem zaworów podpionowych na cyrkulacji ciepłej wody. Preferujemy niezawodne i najtańsze na polskim rynku zawory szwedzkiej firmy MMA.